Νομικό Δίκτυο
 
Βασική αρχή του γραφείου είναι η ποιοτική υποστήριξη των εντολέων του και η παροχή εξειδικευμένων και αξιόπιστων υπηρεσιών. Σε συνεχή και άμεση επαφή με τους συνεργάτες του γραφείου, εσωτερικούς και εξωτερικούς, οι εντολείς μας γνωρίζουν ότι με κοινή συνεννόηση, αμεσότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα προτείνεται και επιλέγεται η καλύτερη δυνατή λύση.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3616086

Πεδία Δραστηριότητας

Δίκαιο της υγείας
Αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη νομική προστασία τόσο στους πολίτες όσο και στους επαγγελματίες υγείας.
Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο
Εξειδικευμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης σε εμπόρους και εταιρείες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναζήτηση καινοτόμων εφαρμογών
Δίκαιο των ΜΜΕ και του διαδικτύου
Αποτελεσματικές υπηρεσίες με στόχο τη διαφύλαξη της απρόσκοπτης λειτουργίας των φορέων της σύγχρονης επικοινωνίας
Δίκαιο ενέργειας και περιβάλλοντος
Υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες, με στόχο την κάλυψη ουσιωδών απαιτήσεων και αναγκών των επιχειρήσεων
 
Διοικητικό δίκαιο
Αξιόπιστη νομική εκπροσώπηση, με γνώμονα πάντοτε την προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων των εντολέων μας απέναντι στη δημόσια διοίκηση
Ποινικό δίκαιο
Παρέχουμε πλήρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε σχετικού ζητήματος, είτε από την πλευρά του φερόμενου ως δράστη είτε από την πλευρά του παθόντος
Ακίνητα
Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο της διαδικασίας που σχετίζεται με τον χώρο της ακίνητης περιουσίας, είτε πρόκειται για επενδυτική είτε για εμπορική είτε για επιχειρηματική είτε για ιδιωτική δραστηριότητα
Ιδιωτικές διαφορές
Εξειδικευμένες και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των εντολέων μας

Προφίλ

Η κατανόηση των πραγματικών προβλημάτων του εντολέα είναι προαπαιτούμενο για την παροχή στέρεης, πειστικής και ουσιαστικής νομικής συνδρομής. Το δικηγορικό μας γραφείο, αποτελούμενο από συνεργάτες με σημαντική εμπειρία και πλούσια ακαδημαϊκή κατάρτιση και εξειδίκευση, εγγυάται την επιτυχή επίλυση κάθε νομικού προβλήματος σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. 

Στόχος μας είναι να παρέχουμε καθημερινά λύσεις και να συμβάλλουμε στη ρεαλιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τους εντολείς μας. Αρχή μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση ουσιωδών αξιών κατά τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης. Τέτοιες αξίες, όπως η διακριτικότητα, η διαθεσιμότητα, η εχεμύθεια, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η διαρκής κατάρτιση των συνεργατών μας, η διαρκής παρακολούθηση όλων των υποθέσεων και η προσωπική επαφή με τους εντολείς μας, αποτελούν τη βάση της θεμελίωσης σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Δείτε τα video μας

FIND US ON THE MAP